پنل کاربری
گارانتی آروند

نحوه امتیاز دهی

با توجه به اینکه استراتژی اصلی ما در اینجا به عنوان اولین سامانه باشگاه مشتریان در حوزه ی گارانتی هوشمند ، دریافت نظرات شما برای تعیین قوانین و نحوه ی امتیاز بندی  است ، تلاش می شود که همواره با برگزاری یک سلسله نظرسنجی تغییر نحوه ی امتیازبندی و قوانین سایت با توجه به نظرات شما تعیین شود. توجه داشته باشید که در اینجا  میزان وفاداری مشتری، میزان افزایش سرمایه گذاری مشتری  از جمله عواملی هستند که موجب پویایی این باشگاه و دریافت پاداش برای شما می شوند. اما به صورت پیش فرض در فازکنونی نحوه ی امتیاز بندی به صورت زیر خواهد بود، بدیهی است که هرگونه تغییرات درسیستم امتیازبندی و قوانین، از طریق اطلاعیه بعدی به اطلاع شما مشتری گرامی خواهد رسید.

 

خرید گارانتی سبز 200
خرید گارانتی طلایی 250
خرید محصولات اپل از نمایندگی 100
خرید محصولات سرفیس از نمایندگی 150
خرید کنسول های بازی از نمایندگی 50
خرید خدمات تا سقف 5.000.000 ریال 50
خرید خدمات تا سقف 10.000.000 ریال 80
خرید خدمات تا سقف 15.000.000 ریال 120
خرید خدمات بیش از سقف 20.000.000 ریال 180