باشگاه مشتریان آروند

قوانین باشگاه

1-    باشگاه مشتریان آروند و اعضاء این باشگاه، تابع قوانین تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه ای و سایر قوانین مربوطه می باشند.


2-     باشگاه مشتریان آروند اختیار دارد تا تغییرات مورد نظر خود را در ضوابط و مقررات باشگاه اعمال و به محض درج در سایت، این ضوابط قابل اجرا خواهد بود. بر این اساس تنها مرجع اطلاع رسانی رسمی تغییرات یاد شده، سایت باشگاه مشتریان آروند می باشد.


3-    باشگاه مشتریان آروند اختیار دارد تا درخواست متقاضیانی را که جهت عضویت در سایت رسمی باشگاه ثبت نام می نمایند را بررسی و در خصوص پذیرش و یا رد آنها تصمیم گیری نماید.


4-    باشگاه مشتریان آروند اختیار دارد تا  درباره حذف و یا کاهش امتیاز کاربرانی که پس از عضویت در باشگاه فعالیت ننمایند، تصمیم گیری نماید.


5-    هرگاه برای باشگاه مشتریان آروند محرز شود که فعالیت های صورت پذیرفته توسط اعضاء به صورت صوری و از روش هایی مغایر با روش های تعریف شده در سایت منجر به کسب امتیاز شده است، باشگاه اختیار دارد که بدون اعلام قبلی از ادامه فعالیت آن دسته از اعضاء در هر مرحله ای که هستند ممانعت به عمل آورده و یا در خصوص حذف تعهدات و امتیازات اعطایی جهت عضویت و یا لغو عضویت ایشان تصمیم گیری نماید.


6-    تغییر در زمان بندی و به روز رسانی امتیازات، رسیدگی به درخواست پاداش های ارائه شده و ... در اختیار باشگاه می باشد.

 

باشگاه مشتریان گارانتی دوست داشتنی آروند

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبارجشنواره های آروند ایمیل خود را درخبرنامه باشگاه ثبت کنید
ایمیل:

نمایندگان برتر خرداد ماه 1396- تهران

1
مصباح رایانه -  پاساژ ایران
 
2
کنج - مجتمع کامپیوتر پایتخت
 
3
سیب ایران - بازار موبایل ایران

نمایندگان برتر خرداد ماه 1396- استانی

1
شیراز - اپل گلشن  
2
مشهد - خانه موبایل  
3
رشت - موبایل کهنی