پنل کاربری
گارانتی آروند

جوایز باشگاه مشتریان

اعضای محترم باشگاه با توجه به نحوه امتیازگیری در باشگاه مشتریان می توانند امتیازات خود را در باشگاه از طریق یکی از روش های زیر استفاده نمایند.

تخفیف خرید کالا با گارانتی سبز
تخفیف خرید کالا با گارانتی طلایی
تخفیف تبدیل گارانتی سبز به طلایی
تخفیف خرید لوازم جانبی
تخفیف دریافت خدمات تعمیرات سطح 1
تخفیف دریافت خدمات تعمیرات سطح 2
تخفیف دریافت خدمات تعمیرات سطح 3
تخفیف دریافت خدمات تعمیرات سطح 4
تخفیف فرانشیز و استهلاک دستگاه های گارانتی
تبدیل امتیاز به ریال برای تخفیف
شانس قرعه کشی ماهانه باشگاه
شانس قرعه کشی هر فصل باشگاه
شانس قرعه کشی ویژه سالانه باشگاه
استفاده از خدمات پیک رایگان
اولویت انجام خدمات تعمیرات
تخفیف ثبت نام دوره های آموزشی فروش و بازاریابی آروند
تخفیف ثبت نام دوره های آموزشی تعمیرات آروند